Program

Måndag 11 mars

Tema 2024: Hjärnan är en del av kroppen – om samvariationen mellan neuropsykiatriska tillstånd och kroppslig sjukdom

09.00-09.45  Registrering med kaffe

09.45-10.00 Välkomsttal MaiBritt Giacobini

10.00-11.00 Genetics of ADHD – risk loci and genetic overlap with other phenotypes – Ditte Demontis

11.00-12.00 Varför gör det ont? Den biopsykosociala modellen – Åsa Ringqvist

12.00-13.15  Årsmöte BNPS med lunch

12.00-13.15  Lunch

13.15-14.00 Neuropsykiatriska tillstånd och komorbiditet hos neonatala riskbarn – Ulrika Åden

14.00-15.00 Neuropsykiatri, obesitas och ätstörningar – Lovisa Sjögren och Kajsa Järvholm

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.15 Hjärta och hjärna – Katarina Hanseus

16.15-17.00 Aktuell bok:  – Sophia Bergmann

17.00 Mingel på Bonnierhuset

 

Tisdag 12 mars

 

09.00-09.45 Resilience och NPF – Laura Koronen

09.45-10.30 Hormonella faktorer vid NPF – Helena Kopp Kallner

10.30-11.00  Kaffe

11.00-11.45  NPF och the gut brain axis ur barngastroenterologens perspektiv – Niklas Nyström

11.45-12.30 Disputationer – Torkel Carlsson, Najar Hemen, Martin Glans

12.30-13.30  Lunch

13.30-14.30 Sjukskriva barn – hur tänker vi? Första Linjens psykiatri? – Karin Kempe och Katrin Engel; Paneldiskussion

14.30-15.00  Kaffe

15.00-16.00 Aktuell bok: om ätstörningar i familjen – Anna och Signe Bennich

16.00             Avslutande ord MaiBritt Giacobini

Kontakt

Akademikonferens - administration av BNPS utbildningsdagar
Tel 018-67 15 33 eller 018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum

  • Anmälan är öppen till streaming
  • Anmälan för fysiskt möte är stängd
  • Konferensens datum: 11-12 mars 2024

Arrangeras av