Anmälan

Deltagaravgifter

  • Anmälan för deltagande fysiskt på plats på Bonnierhuset är stängd (2024-03-08)
  • Du kan fortfarande anmäla dig till digitalt deltagande (streaming). Streaminglänk kommer att skickas i autosvar efter anmälan.
    OBS endast kortbetalning tillgänglig som betalningsalternativ från och med 8 mars, 2024.

Vi rekommenderar att du läser nedanstående information innan du fyller i din anmälan.

Deltagaravgifter för ett fysiskt deltagande (i svenska kronor exkl. moms)

Deltagaravgift
Medlem i BNPS, fysiskt deltagande 4 900 kr
Icke-medlem i BNPS, fysiskt deltagande 5 500 kr
Student/doktorand/ST-läkare, fysiskt deltagande 3 700 kr

Priserna ovan är i svenska kronor exkl. moms. Moms på 25% läggs på före betalning.
Priset inkluderar: deltagande i utbildningsdagarna med fika och lunch i 2 dagar samt mingel i anslutning till konferensen den 11 mars ().

Deltagaravgifter för live streamingen av föreläsningarna (i svenska kronor exkl. moms)

Deltagaravgift Avgift exkl. moms
Medlem i BNPS, live streaming 2  700 kr
Icke-medlem i BNPS, live streaming 3 200 kr
Student/doktorand/ST-läkare*, live streaming 1 700 kr

Priserna ovan är i svenska kronor exkl. moms. Moms på 25% läggs på före betalning.
Priset inkluderar endast tillgång till live streamingen av föreläsningarna i 2 dagar.

 

Betalning

Deltagaravgiften faktureras.

Fakturan kommer skickas i första hand som e-faktura till din arbetsgivare. Om detta alternativ inte fungerar, så kommer den att skickas som pdf-bilaga via e-post.
OBS! Var noga med att ange korrekt referens i din anmälan för att undvika försening av betalning. Fråga din ekonomiadministratör om rätt adress och fakturareferens innan du påbörjar anmälan.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter inkommen anmälan. Då bekräftelsen är ett autogenererat mailmeddelande, rekommenderar vi att du kollar din skräppost/spam om bekräftelsen inte kommer inom någon timme.

 

Avbokningsvillkor och byte av deltagare

 

Ombokning från fysiskt deltagande till live streaming
Behöver du boka om din plats på utbildningsdagarna gör du detta skriftligt till bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se.

Vid ombokning från fysiskt deltagande till live streaming senast den 13 februari 2024 återbetalas skillnaden mellan deltagaravgifterna förutom en administrationsavgift på 750 kr.

Vid ombokning från fysiskt deltagande till live streaming efter den 13 februari 2024 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Avbokning av fysiskt deltagande eller live streaming
Behöver du avboka din plats på utbildningsdagarna gör du detta skriftligt till bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se.

För samtliga deltagaravgifter dvs. fysiskt deltagande och live streaming, om avbokning görs senast den 13 februari 2024 återbetalas deltagaravgiften förutom en avbokningsavgift på 750 kr. Vid avbokning efter den 13 februari 2024 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta själv kan du överlåta din plats till en kollega utan avgift.

Vi ber dig att kontakta Akademikonferens på bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se om detta blir aktuellt.

Kontakt

Akademikonferens - administration av BNPS utbildningsdagar
Tel 018-67 15 33 eller 018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum

  • Anmälan är öppen till streaming
  • Anmälan för fysiskt möte är stängd
  • Konferensens datum: 11-12 mars 2024

Arrangeras av